[BLOG] Lenka Vedralová - Jak je to s "Pomocí na dvanáctce"

V posledních dnech přechází na přetřes naše rozhodnutí na radnici neobnovit provozování portálu „Pomoc na dvanáctce“ (http://p12.helpnet.cz/). Hned po dopravě je mojí hlavní kompetencí sociální oblast. Právě sem spadá i tato problematika, a proto jsem se rozhodla vám přiblížit můj pohled na věc.

Od roku 2013 do konce roku 2017 městská část Praha 12 zaplatila BMI sdružení z.s. (http://www.brezen.cz/cs/bmi-sdruzeni/kdo-a-co-se-skryva-za-sdruzenim-bmi), které mělo za úkol provozovat portál “Pomoc na dvanáctce”, jehož obsahem  měly být informace pro tělesně postižené a seniory. Celý tento projekt stál Prahu 12 v přepočtu 1.739.986,70 Kč vč. DPH.

Vzhledem k tomu, že jednou z priorit ANO na Praze 12 je snižování výdajů, chtěli jsme se tomuto projektu podívat pod pokličku.

Po vyhodnocení jsme  zjistili, že server obsahoval převážně veřejně dostupné informace z českých serverů. Dnes se jednodušší verzi tohoto řešení říká Agregátor (https://cs.wikipedia.org/wiki/Agreg%C3%A1tor) a v tomto případě to byl  agregátor novinek v sociální oblasti na území celé ČR.

Vše výše uvedené nás vedlo k závěru, že:

  1. Informace na „Pomoc na dvanáctce“ nejsou určeny pouze pro potřebné občany Prahy 12. Nenašli jsme tedy důvod, proč by radnice Prahy 12 měla financovat server, který obsahuje informace pro celou ČR.
  2. Na webových stránkách Praha 12 a facebookovém profilu Praha 12 byly a nadále budou poskytovány veškeré informace ze sociální oblasti.
  3. Peníze, které jsme mohli získat z bannerů / reklamy, získavalo BMI sdružení z.s.

Rozhodli jsme se proto smlouvu, která končila 16. prosince 2017 již znovu neobnovit. Informace pro sociální oblast budou stejně tak, jako dosud i nadále dostupné na webových stránkách Praha 12 a facebookovém profilu Praha 12.

Zajímavé informace jsem zhruba po dvou měsících od uzavření portálu „Pomoc na dvanáctce“ získala od pracovníků odboru sociálních věcí (OSV):

Nyní pracujeme se sdružením BMI z.s. na  novém projektu. Cílil by pouze na občany Prahy 12, nebyl jen pro zdravotně postižené a seniory, ale také například pro matky samoživitelky. Součástí nového projektu by bylo využití dnes již běžné komunikace přes sociální sítě, což by nečinilo tento projekt nesmyslně finančně náročným, tak jak tomu bylo doposud.

Zde je stránka na webu Prahy 12, kde najdete informace pro oblast sociální.

https://www.praha12.cz/socialni-sluzby/ds-1230/p1=1371

 

Kontakt na mě:

https://www.praha12.cz/lenka-vedralova/o-1912

8. 2. 2018