[BLOG] Michal Pinc - Jak Daniela Rázková vydávala knížku

Příběh knihy o Praze 12 začal v roce 2015, když za námi na radnici přišla tehdy ještě jako starostka Daniela Rázková s tím, že už nechce rozdávat jako prezent knihy o Praze 12 vydané ještě za minulého vedení, ve kterých měli proslov tehdejší starostové Petr Hána a Petr Prchal. Říkala, že to pro ní není důstojné, aby ona jako starostka rozdávala knihy, kde jsou uvedeni jiní starostové a ona tam není. Nutnost vydání nové knihy tedy zdůvodnila hlavně svojí ješitností, ale také tím, že knihy o Praze 12 vydané v minulosti už nejsou aktuální a že bychom tedy mohli vydat novou, aktuální knihu.

Příběh knihy o Praze 12 začal v roce 2015, když za námi na radnici přišla tehdy ještě jako starostka Daniela Rázková s tím, že už nechce rozdávat jako prezent knihy o Praze 12 vydané ještě za minulého vedení, ve kterých měli proslov tehdejší starostové Petr Hána a Petr Prchal. Říkala, že to pro ní není důstojné, aby ona jako starostka rozdávala knihy, kde jsou uvedeni jiní starostové a ona tam není. Nutnost vydání nové knihy tedy zdůvodnila hlavně svojí ješitností, ale také tím, že knihy o Praze 12 vydané v minulosti už nejsou aktuální a že bychom tedy mohli vydat novou, aktuální knihu.

Tento její záměr jsme několikrát dlouze diskutovali na poradách, Rázková nás přesvědčovala, že má známého vydavatele, který vydal knihy i o jiných městských částech, a že by si zakázku o výrobě knihy ráda vzala na starost. V radě městské části jsme tento její záměr podpořili, řekli jsme ale několik podmínek, a to

1. Kniha bude apolitická, aby mohla sloužit i pro příští politické generace

2. Musí být radou odsouhlasena konečná podoba Knihy, než půjde do tisku

3. Kniha bude zaplacená z peněz, které se vyberou od místních podnikatelů a firem za jejich inzerci v knize 

A já se těšil na nové vydání Knihy o Praze 12. Daniela Rázková si dle dohody vzala výrobu této knihy na starost. Bohužel při této zakázce porušila všechny psané i nepsané dohody, ale co je horší, při realizaci této zakázky jaksi zmizely statisíce korun, které měly patřit městské části.

Ptáte se, jak mohlo dojít v této kauze k odklonění statisíců? Je to celkem jednoduché. Zaměstnanec redakce, která v té době spadala do kompetencí Rázkové, začala kontaktovat různé firmy a podnikatele, které by v nové knize, kterou připravuje městská část měli zájem inzerovat. Na tom by samozřejmě nebylo nic divného, a také část financí vybraných od inzerentů šla správně na účet městské části, ale bohužel ta druhá, větší část šla od inzerentů přímo na účet vydavatele. A to jsou ty peníze, které chybí městské části a kvůli kterým byla podaná žaloba.

 Ptáte se, jaká další pochybení v této kauze udělala paní Rázková?

 Tak např. absolutně nesmyslně a proti všem pravidlům zadala příkaz k proplacení faktury za knihu v plné výši, a to téměř půl roku před dodáním knih. A to přes to, že ve smlouvě bylo zcela jasně uvedeno, že kniha bude zaplacena do 30 dnů po dodání díla,  po odstranění vad a nedodělků. Tím, že fakturu zaplatila půl roku před tím, než knihu vůbec někdo viděl, znemožnila její reklamaci.

 A těch věcí, co bychom mohli reklamovat je mnoho, když pominu písařské chyby, tak tu máme proslov s fotografií bývalé starostky, takže nebyla dodržena naše podmínka, aby kniha byla apolitická, aby mohla sloužit i ostatním politickým generacím. A máme tu i zajímavé poděkování místním developerům s tím, jak jsme jim zavázáni. Já tedy nevím, jak paní Rázková, ale ani já rozhodně žádnému developerovi zavázaný nejsem.

 A pak tu máme ještě jeden velmi vážný problém, ta kniha vznikla tak, že městská část u vydavatele objednala výrobu 1000 knih, dala mu veškeré podklady z archívu městské části, dala mu dobové fotografie a články a vydavatel měl na zakázku vyrobit 1000 ks knih. Bohužel,  vydavatel vyrobil mimo našich knih mnoho dalších, které začal prodávat prostřednictvím knihkupectví. A tady máme další otázky, čí jsou autorská práva ke knize? A komu patří tržba za prodané knihy?

 A poslední, už jen taková perlička, jak jsme zjistili, vydavatel knihy do knihkupectví prodal za částku 180,-Kč za kus, ale naší městské části po dohodě s Rázkovou je prodal za 396,-Kč za kus. Názor na to, proč asi Rázková domluvila tak výhodnou zakázku si udělejte sami.

20. 9. 2018