Michal Pinc - Vyjádření ke lžím na Zastupitelstvu 2.10.2018

Reakce Michala Pince na lži zmiňované na Zastupitelstvu Prahy 12 2.10.2018

Prohlášení z 2.10.2018 Michala Pince k lžím uvedených na Zastupitelstvu 2.10.2018

V politice už jsem si zvykl, že hází špínu jeden na druhého, že se pomlouvá a intrikuje.

Dnes vedoucí životního prostředí p.Tatai posunul o další level. Vystoupil na zasedání zastupitelstva plamenou řečí mě začal pomlouvat, prohlásil, že jsem ho měl údajně ovlivňovat a zasahovat mu do jeho kompetencí. Prý jsem mu měl i nabídnout jako pozornost nový televizor.

Jsou to samozřejmě nesmysly a výmysly, které použil, aby mě před volbami zdiskreditoval.

Pojďme se zamyslet, jaké důvody ho vedly k tomu, aby se veřejně snížil ke lžím a pomluvám?

Možná jste sledovali kauzu s SBO, kdy jsem se snažil převést péči o zeleň a úklid z odboru životního prostředí na příspěvkovou organizaci SBO, chtěli jsme, aby úklid a sekání trávy prováděli zaměstnanci úřadu.

Jenže tím by vedoucí životního prostředí přišel o možnost sám kontrolovat soukromé firmy.

V minulosti, firmy které zde uklízely a byly prokazatelně napojené na bývalé politiky jako příklad uvedu parkování veškeré techniky zcela zdarma v areálu sběrného dvora apod..., si velmi vychvalovaly spolupráci s úředníky ze životního prostředí. Ale ouha. Najednou jsme zjistili, bylo to někdy v lednu 2017, že si úřednice ze zmiňovaného odboru řekla o úplatek. Nahlásil jsem to tenkrát tajemníkovi úřadu a dotyčná už na úřadě nepracuje.

V kontextu všech obvinění, která dnes od p. Tataie padla na mou osobu jsem přesvědčen, že se mi p.Tatai snaží pomstít za to, že jsme

1.) při vybírání nové firmy v roce 2016 nedali podmínky, aby úklid prováděly firmy se sociálním aspektem, které zaměstnávají postižené a tím jsme výběrové řízení otevřeli pro více firem

2.) že jsme prosadili převod péče o zeleň na SBO (bohužel jen dvě lokality, protože opozice stále prosazovala soukromé firmy), tím se ale prokazatelně ušetřilo za jeden rok minimálně 3 miliony o které má odbor p. Tataie méně

3.) Oznámil jsem, že si úřednice životního prostředí řekla o úplatek

Proč takto nevystoupil již před třemi roky, ale až tři dny před volbama???

Vystoupení p. Tataie mělo jediný cíl, a to zdiskreditovat mou osobu před volbami, které jsou za 3 dny.

Podal jsem tedy dnes trestní oznámení na p. Tataie na spáchání trestného činu pomluvy a křivého obvinění,

a byl jsem poučen Policií ČR se nadále k věci nevyjadřovat. Svůj názor si z dostupných informací udělá každý sám.

Děkuji za vaši podporu.

3. 10. 2018