Praha 12 a Budapešť 15 zahajují mezinárodní spolupráci

Představitelé radnice dvanáctky, starosta Milan Maruštík, radní Lenka Vedralová a František Adámek, se sešli 25. května se starostou Budapešti 15 László Hajdu a jeho doprovodem. Bylo to první společné setkání, kde se jednalo o budoucí mezinárodní spolupráci. Bude probíhat formou výměny zkušeností, spoluprací v kultuře, sportu a v dalších oblastech včetně protidrogové politiky či výměnných pobytech pro studenty a seniory.

Jednání začala již na konci loňského roku za podpory Maďarského velvyslance v ČR a velvyslance České republiky v Maďarsku, kteří pomohli vytipovat pro vzájemnou spolupráci nejvýhodnější městskou část Budapešti. Starosta Maruštík jednání zhodnotil: „Vnímáme kulturní blízkost a podobnost témat, která se řeší v našich zemích i metropolích. Možností spolupráce tak bude celá řada. Na základě předchozích jednání a doporučení panem velvyslancem Maďarska jsme navázali komunikaci s 15. městským obvodem Budapešti, jehož představitelé přijali naše pozvání k úvodním jednáním o partnerství.“ Starosta části Budapešť 15 pan László Hajdu uvedl: „Velmi vítám, že naše městské části jsou otevřené kulturní a další spolupráci, která se může v budoucnu posunout do mezinárodního partnerství. Děkuji též za vřelé pozvání do Prahy, kde se naše první setkání koná.“ Starostu Hajdu do Prahy doprovodili představitelé tamní radnice, setkání se účastnil též představitel velvyslanectví České republiky v Maďarsku pan konzul Milan Šimko a velvyslanectví Maďarské republiky v České republice pan István Koloszvári.

Zpestřením programu, během kterého si zástupci budapešťské radnice prohlédli i naši městskou část, bylo vystoupení dětí místních základních škol. Písničky z českých pohádek si připravil soubor Permoníček se sbormistryní Kateřinou Makovcovou ze ZŠ K Dolům, na saxofon zahrál Jiří Hodík ze ZŠ Angel a na závěr zazpívala děvčata ze ZŠ Na Beránku s klavírním doprovodem Vladimíra Cíchy české a moravské lidovky. 

Společným setkáním vyústila přípravná jednání mezi městskou částí Praha 12 a městskou částí Budapešti 15, která byla započata koncem roku 2016 na velvyslanectví Maďarské republiky v ČR. V rámci potenciálního partnerství obě části metropolí počítají se spoluprací v oblasti kulturních či sportovních akcí, v oblasti protidrogové politiky, vědecké činnosti a výzkumu, také formou výměnných pobytů, a to nejen pro studenty, ale i seniory.

14. 6. 2017