Naši lidé

Praha 12 - seznam našich lidí

Milan Maruštík

Starosta MČ Praha 12, uvolněný člen rady

Robert Králíček

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Zastupitel MČ Praha 12, uvolněný člen rady

Lenka Vedralová

Zastupitelka MČ Praha 12, uvolněná členka rady

Michal Pinc

Zastupitel MČ Praha 12, předseda klubu zastupitelů ANO v Zastupitelstvu Prahy 12

Miroslava Andrlová

Zastupitelka MČ Praha 12, neuvolněná Předsedkyně Komise pro rozvoj Komořan, Cholupic a Točné

MVDr. Josef Prokop

Zastupitel MČ Praha 12, neuvolněný Předseda Finančního výboru

RNDr. Karel Schuh

Zastupitel MČ Praha 12

Renata Adámková

Zastupitelka MČ Praha 12

Stanislav Kadeřábek

Zastupitel MČ Praha 12

Petr Mareš

Tajemník Komise pro rozvoj města a Smart City při KO Praha

Mgr. Kristina Nikolaiová

Předsedkyně Komise pro rodiny s dětmi - neuvolněná

Program

1.

Našim cílem je:

 1. Spravovat majetek městské části s péčí řádného hospodáře.
 2. Bojovat proti další zástavbě městské části. Podpoříme rozvoj zeleně.
 3. Podpořit kroky směřující k zajištění důstojného života všech občanů.
2.

Priority našeho programu:

 • Jsme zásadně proti dalšímu zahušťování sídlišť a všeobecně proti developerské masové výstavbě. Naopak prosazujeme rozšíření zeleně, např. budeme podporovat zachování zeleně v lokalitě Na Belárii a při vstupu do Modřanské rokle. V případě rozumného developerského projektu budeme při jednání s investory prosazovat, aby se také podíleli na výstavbě infrastruktury.
 • Zažádáme o svěření do péče naší městské části objekt DUM, který je již třetím rokem uzavřen. Zde chceme vybudovat startovací byty pro mladé, byty pro matky s dětmi a pro seniory ubytování se zdravotním dohledem. Naší vizí je vybudování základny pro sociální služby obvodu.
 • Naším cílem je možnost umístění všech dětí v mateřských školách od 3 let, a to účelným přizpůsobením vhodných prostor.
 • Sběrný dvůr pro Prahu 12 budeme provozovat v souladu s evropskými standardy, které v současné době nesplňuje. Je nutné vyřešit blátivý povrch, chaos v třídění odpadů, čímž se zařadíme mezi kulturní MČ Prahy.
 • Zaměříme se na zlepšení občanské vybavenosti, zejména pak v Komořanech, Cholupicích i Točné.
 • Trvale budeme podporovat vznik nových pracovních příležitostí pro naše občany, například podporou vhodných podnikatelských záměrů.
 • Centralizace provozu radnice Prahy 12. Přesunem všech agend na jedno místo, dosáhneme tak snadnější dostupnost pro naše občany a její efektivnější řízení.
 • Jasné vypracování koncepce protipovodňových opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo opakovanému poškozování majetku.
 • V dopravě budeme usilovat o otimalizaci všech dostupných spojů MHD. Podpoříme zřízení přímého autobusového spoje z Cholupic a Točné na metro.
 • V oblasti bezpečnosti chceme jít zejména cestou prevence a ne represe, podpoříme např. vybudování dohledového kamerového systému v místech se zvýšenou kriminalitou. Prosadíme umístění digitálních ukazatelů rychlosti na komunikace, kde nyní policie měří rychlost. Budeme vyvíjet tlak na bezpečnostní složky a vyžadovat aktivní zapojení v problematických lokalitách.
 • Otevřeme jednání o znovuzřízení zdravotní pohotovosti na poliklinice. Vytvoříme podmínky pro vytvoření zdravotních ordinací a služeb, které jsou v MČ nedostatečně pokryty.
 • Postupně budeme zlepšovat vybavení veřejných prostranství, včetně zřízení veřejných toalet.

Akce

Kontakt

Robert Králíček kralicek.robert@praha12.cz
předseda oblastní organizace
Michal Pinc michalpinc@email.cz
1. místopředseda oblastní organizace
Lenka Vedralová vedralova.lenka@praha12.cz
místopředsedkyně oblastní organizace